Infoservis z IFOAM Organics Europe červenec 2023

Hlavními tématy měsíce byla pokračující jednání ohledně návrhů nařízení o nových genomických technikách a o udržitelném používání pesticidů.

Evropská komise vydala svůj návrh o nových genomických technikách, který byl zveřejněn 5. července.  V rámci jednání se většina členských států vyslovila pro schválení návrhu, část zaujala neutrální postoj a proti návrhu se postavily 3 členské státy. Španělské předsednictví návrh uvítalo a zdůraznilo, že doufá v dosažení obecného přístupu do konce roku 2023. Nejvíce byl vyzdvihován pozitivní přínos NGT k cílům udržitelnosti a snižování pesticidů. Několik členských států vzneslo otázku patentů a dopadu nového nařízení na evropské šlechtitelské odvětví a členské státy se také zabývaly obavami, jak zajistit koexistenci konvenčního a ekologického sektoru. IFOAM OE je pro systémový přístup založený na inovacích a udržitelnosti, který zachovává ekologické zemědělství bez GMO. O pozici IFOAM OE ČTPEZ již informovala v příspěvku s názvem „Návrh nařízení o nových genomických technikách (NGT) je krokem zpět pro biologickou bezpečnost, svobodu volby a informovanost spotřebitelů.“

Co je nové GMO a co je ohroženo?

IFOAM OE v novém videu vysvětluje, co je GMO a „nové GMO“. Sděluje také, proč je důležité regulovat všechny tyto techniky na úrovni EU se současným právním rámcem jako základem, podle přísných ustanovení o hodnocení rizik, označování spotřebitelů a sledovatelnosti dodavatelského řetězce.

Veřejná konzultace  k legislativnímu návrhu NGT právě probíhá a bude otevřena do 3. října 2023.

Nařízení o udržitelném používání pesticidů (SUR) – po zveřejnění posouzení dopadů návrhu nařízení (včetně dodatečných údajů), se většina členských států shodla, že toto posouzení neřeší všechny vznesené otázky, zejména výrobu potravin, bezpečnost potravin, potenciální nárůst cen potravin a obchod (konkurence dovozu). Členské státy vyjádřily potřebu komplexnějších, faktičtějších a kvantifikovatelnějších čísel i na národní úrovni. Členské státy konstatovaly, že by na vnitrostátní úrovni neměly být stanoveny žádné povinné cíle, tzn. používání a riziko přípravků na ochranu rostlin. To by mělo být stanoveno na úrovni EU a členské státy by měly přispívat prostřednictvím svých vnitrostátních opatření. Pokud jde o citlivé oblasti neměl by být uplatňován úplný zákaz přípravků na ochranu rostlin, měly by být povoleny produkty používané v ekologickém zemědělství a méně toxické alternativy. A dále členské státy vyzvaly Komisi, aby byla obezřetná u některých produktů jako jsou např.  hrozny, rajčata atd. I když snížení používání pesticidů na úrovni EU může být přijatelné, stejné snížení na vnitrostátní úrovni by mohlo mít významný dopad na živobytí, rozvoj venkova a ekonomiky jednotlivých zemí. Mnoho členských států požaduje další posouzení dopadů – což by znamenalo  zpoždění schválení nařízení SUR. Kromě toho některé země spojily snižování pesticidů s vývojem a pokrokem technologií nové generace (NGT). Všechny členské státy nicméně vyjádřily svou podporu návrhu a také ochotu pokračovat v jednáních.

OrganicTargets4EU – 28. – 29. června se v Bruselu sešli odborníci na národní úrovni a na úrovni EU, aby vytvořili scénáře rozvoje ekologického sektoru s ohledem na cíle Zelené dohody. Dvacet vybraných odborníků na biopotraviny a ekologické zemědělství intenzivně pracovalo na přípravě strategií pro dosažení 25 % podílu zemědělské půdy v ekologii do roku 2030. Jedna ze zúčastněných odbornic, koordinátorka CORE Organic zastupující AU-ICROFS, Ivana Trkulja, se podělila o své zkušenosti a sdělila: „Organizátoři semináře shromáždili tu nejinspirativnější skupinu lidí, kteří svými odbornými znalostmi a odhodláním přispívají k rozvoji ekologického zemědělství již několik desetiletí. Akce probíhala podle mimořádné interaktivní pracovní metody, která podnítila společné úsilí o pochopení toho, jak dosáhnout cílů Zelené dohody pro ekologické zemědělství do roku 2030.  Cílem je pokračovat v tomto důležitém úkolu v rámci projektu OrganicTargets4EU a přispívat k různým nástrojům programu EU Horizont Evropa.“

Dovoz ekologických zemědělských a potravinářských produktů do EU – Evropská komise  zveřejnila aktualizovanou analýzu dovozu ekologických produktů do EU v roce 2022.

Veřejná konzultace o změnách seznamu produktů a látek povolených v ekologické produkci – na portálu Evropské komise byla zveřejněna nová iniciativa pro zpětnou vazbu k návrhu prováděcího nařízení, kterým se mění seznam produktů a látek, které lze používat v ekologické produkci.

 

Akce:

18.9. (14:00 – 17:00)  Workshop o recyklovaných hnojivech: registrace otevřena  –  IFOAM OE pořádá workshop na téma Recyklované živiny pro ekologické zemědělství. Na workshopu proběhne diskuze, které další recyklované nutriční produkty by mohly být vhodné pro ekologické zemědělství a za jakých podmínek by mohly být považovány za doplnění nařízení EU o ekologickém zemědělství.

29.9. Den ekologického zemědělství EU – tento významný den je příležitostí k propagaci biosektoru, šance ukázat, že ekologické hnutí je prosperující a inspirativní hnutí. Proběhne zde zhodnocení pokroku Evropy na cestě k dosažení cíle 25 % ekologicky obhospodařované půdy do roku 2030, výměně znalostí a šíření příkladů dobé praxe v tomto oboru. Vše zaznamená IFOAM OE na svých webových stránkách a v sociálních médiích.

25.09. Evropské ceny za ekologické zemědělství – Evropská komise, Evropský hospodářský
a sociální výbor, Evropský výbor regionů, IFOAM OE a COPA-COGECA společně již podruhé vyhlásí ceny EU za ekologické zemědělství. Bude uděleno osm ocenění v sedmi kategoriích.

26.09.2023 – 28.09.2023 European Organic Congress 2023 – evropský ekologický kongres pořádaný
ve španělské Cordobě. Diskuze proběhne o současných politických tématech a budoucímu vývoji v oblasti ekologického zemědělství.

9. – 12. 10. Podpora sociálních inovací prostřednictvím veřejných jídelen – tato akce je skvělou příležitostí k propagaci ekologického zemědělství jako způsobu vytváření sociálních inovací na místní a regionální úrovni. Tématem semináře bude zavedení zdravého a udržitelného školního stravování, dosažení 20% podílu ekologických potravin ve veřejných zakázkách a o vzdělávání v oblasti potravin pro každé dítě ve všech školách v Evropě. Zasedání se bude konat v konferenčním centru SQUARE Brussels, Mont des Arts. Registrujte se již nyní na webových stránkách Evropské komise.

22. – 24.10 NATEXPO – přední mezinárodní veletrh ekologických produktů, který se koná v Paříži. Na veletrhu se očekává více než 1 400 vystavovatelů a značek, včetně významné mezinárodní účasti. Ředitel IFOAM OE Eduardo Cuoco poskytl krátký rozhovor, v němž představuje některé z nejnaléhavějších otázek politické agendy, zejména ekologickou stopu výrobku (PEF) a greenwashing. Více informací naleznete na webových stránkách veletrhu

25.10. – 26.10. Organic Innovation Days 2023  – letošní ročník Organic Innovation Days (pořádaný TP Organics) je s tématem „Občany řízená transformace evropských potravinových systémů“ a bude zkoumat roli občanů při vytváření udržitelnějších potravinových systémů a potenciál ekologického zemědělství pro dlouhodobou potravinovou bezpečnost. První den akce bude věnován misi EU pro zdraví půdy „A Soil Deal for Europe“ a zahrne prezentace a panelovou debatu o udržitelném zemědělství a jeho přínosu pro potravinovou bezpečnost. Druhý den kromě jiného proběhne diskuze ohledně projektu FoodSHIFT 2030 ve spolupráci s TP Organics o transformaci potravinového systému. Bude zde série panelových debat zaměřených na občanskou aktivaci transformace potravinových systémů a omezení konzumace masa. Sledujte program a registrujte se prostřednictvím webových stránek TP Organics.

Nabídka práce v IFOAM OE:

IFOAM OE hledá pracovníky na pozice asistent pro komunikaci a referent pro výzkum a inovace. Více informací naleznete na webových stránkách IFOAM OE.