Infoservis z IFOAM Organics Europe leden 2023

Začátek roku 2023 přinesl rezoluci německých svazů ohledně NGT (nových genomických technik). IFOAM OE vyhlásil „Boj proti greenwashingu“ v rámci projektu, jehož cílem je chránit ekologickou produkci před nesprávným značením BIO ze strany konvence. A Evropská komise spustila další ročník propagačních projektů, kde je na biopotraviny vyčleněno 64 milionů EUR z celkového rozpočtu.

Nové usnesení německých svazů ohledně NGT – V lednu 2023 se německé svazy sjednotily, aby zveřejnily rezoluci na téma nového genetického inženýrství z pohledu mladých lidí v potravinářském sektoru, ať už jde o výrobu, zpracování nebo marketing. Mladí lidé zapojení v zemědělsko-potravinářském dodavatelském řetězci požadují zachování regulačních zásad bez geneticky modifikovaných organismů, které zajišťuje ekologickou produkci a spotřebu. Rezoluce, kterou podepsaly Junge AÖL, JABL, Junges Naturland, NAJU, Bündnis Junge Landwirtschaft, Slow Food Youth Network, Junges Bioland a BUND Jugend, začíná uznáním ekologických a agroekologických zemědělských postupů jako základu pro budoucí, udržitelné a klimaticky odolné zemědělství. Německé svazy mladých farmářů žádají jasnou politickou podporu pro pokračování klíčových pilířů v rámci EU v současnosti, jmenovitě hodnocení rizik, sledovatelnost a označování.

IFOAM OE provádí průzkum ohledně NGT – cílem je připravit ekologický sektor na změnu legislativy EU týkající se geneticky modifikovaných organismů (GMO) v potravinářství a zemědělství, která by mohla přinést některé produkty genetického inženýrství. Zatímco současná legislativa umožnila ekologickým provozovatelům vyrábět bez GMO (v souladu s ekologickým nařízením), některá z těchto právních ustanovení jsou nyní zpochybňována, což vytváří nejistotu a problémy pro toto odvětví.  Zapojte se do diskuze vyplněním dotazníku zde

Informace o NGT naleznete zde a na webu EU ke konzultacím.

O NGT jsme již psali v říjnovém a listopadovém Infoservisu

Boj proti greenwashingu –  IFOAM OE vyhlašuje výzvu ke sbírce finančních prostředků na projekt „Ochrana ekologického zemědělství před greenwashingem“. Cílem projektu je chránit ekologický sektor před nesprávným používáním označení EKO a BIO ze strany neekologického průmyslu. Druhým cílem projektu je zabránění používání metody PEF (Product Environmental Footprint) Evropskou komisí jako způsob označování environmentálních/zelených tvrzení o potravinách. Environmentální stopa produktu je založena na posuzování životního cyklu výrobků (LCA), což má být základem pro posuzování environmentálních vlastností výrobků v připravovaném rámci EU pro označování udržitelnosti.  Při použití tohoto přístupu hrozí poškození pověsti ekologického zemědělství, narušení trhu a oslabení ekologické produkci v důsledku ztráty zákazníků. Tato iniciativa navazuje na úspěch IFOAM OE při odložení zveřejnění návrhu Nařízení o dokládání ekologických tvrzení. Výzva povede k ochraně integrity evropského značení ekologického zemědělství, zajištění tržní pozice ekologického zemědělství a zajištění toho, aby se zásady ekologického zemědělství jako udržitelného potravinového systému odrážely v označování udržitelných potravin.

Průzkum EU o nekalých obchodních praktikách – IFOAM OE informoval, že Evropská komise provádí průzkum týkající se nekalých obchodních praktik (Směrnice o UTP). Průzkum probíhá do 15. března 2023. Odkaz na průzkum naleznete zde.

Propagační politika EU pro rok 2023  – Závazek EU dosáhnout 25 % ekologické půdy do roku 2030 vedl k diverzifikaci možností financování podpory ekologického zemědělství a potravinového řetězce. Cílem propagačních politik EU je otevřít nové tržní příležitosti pro zemědělce a potravináře v EU a pomoci budovat podnikání. Z celkové podpory evropských zemědělsko-potravinářských produktů ve výši 185,9 milionů EUR v roce 2023 vyčlenila Evropská komise 64 milionů EUR na ekologické a udržitelné produkty. Zvláštní důraz je kladen na kampaně, které jsou v souladu s principy Evropské zelené dohody. V tomto ohledu Komise výslovně odkázala na Akční plán EU pro ekologické zemědělství. Více informací najdete v tiskové zprávě Evropské komise.

Od začátku roku 2023 byly zveřejněny tři nová prováděcí nařízení k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848  o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

Jedná se o:

Prováděcí nařízení (EU) 2023/121, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/1165, kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy. Odkaz na nařízení naleznete zde.

Prováděcí nařízení (EU) 2023/186, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2325, pokud jde o uznávání některých kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely dovozu ekologických produktů do Unie.  Odkaz na nařízení naleznete zde.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/207, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o vzor certifikátu, který potvrzuje soulad s pravidly ekologické produkce. Odkaz na nařízení naleznete zde.

Od vzniku nového nařízení (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848  o ekologické produkci a označování ekologických produktů) již bylo přijato 22 nařízení v přenesené pravomoci a 16 prováděcích nařízení.

 

Akce v kalendáři a ohlédnutí:

7.2. Setkání ohledně Revize směrnice o udržitelném používání pesticidů: výzvy a příležitosti – V červnu loňského roku zveřejnila Evropská komise svůj návrh na revizi směrnice o udržitelném používání pesticidů, která do zákona zakotví stěžejní cíle 50% snížení pesticidů ze strategie „Z farmy na vidličku“. Parlament a Rada se nyní potýkají s vážnou otázkou, jak nejlépe učinit zemědělství udržitelnějším a co tyto cíle znamenají pro evropské zemědělce. Na akci proběhla debata, kde se řešily otázky, zda je strategie zvládnutelná, jak vypadá realita „v terénu“, jaké alternativy k syntetickým POR mohou ekologičtí zemědělci používat, jestli je nyní správný čas pro tento návrh, který se zdá některým skupinám velmi ambiciózní (s ohledem na současnou krizi v oblasti potravinové bezpečnosti a energetiky).

7.2. Diskuze ohledně Carbon farming – nový potenciál pro farmáře nebo Greenwashing.  Diskutován byl např. boj proti globálnímu oteplování v rámci Kjótského protokolu, možné techniky pro zvýšení sekvestrace uhlíku v půdě, kapacity uhlíku, které by mohly být uloženy každý rok a monitorovací prostředky potřebné k přehledu nad skutečnými uloženými množstvími uhlíku (a setrváním v půdě a rostlinách). Možné důsledky uhlíkového zemědělství všeobecně pro zemědělství, ale zejména pro rodinné farmy a ekologické zemědělství.

7.2. Předání petice GMO – vzkaz pro Komisi: Udržujte GMO regulované a označované. Obsah petice naleznete zde.

14. – 17. 2. Biofach Vivaness 2023 – Biofach je největší světový veletrh biopotravin, doplňků stravy a kosmetiky, který se každoročně koná během února v německém Norimberku a zároveň jeden z největších kongresů sektoru EZ zahrnující diskuze na sedmi různých fórech. Více informací naleznete zde.

2.3. Konference BIOFRUITNET (inovativní řešení v produkci ekologického ovoce) – pro zájemce o ekologické pěstování ovoce. Konference se koná online 2. března 2023 od 9:15 do 13:30. Na konferenci budou představeny nejnovější inovace v oblasti jádrovin, peckovin a citrusových plodů, včetně strategií pro kontrolu škůdců a chorob, hospodaření s půdou aj. Odborníci se podělí o zkušenosti, jak efektivně šířit osvědčené postupy mezi zemědělce a poradce. Online konference poskytuje příležitost k interakci s řečníky a přístup k široké škále materiálů.

Více informací o konferenci najdete zde.

Registrovat se můžete zde.