Inovace ze Sasova – Alternativní zdroj bílkovin ve výkrmu prasat

Základem proteinové složky ekologických krmiv pro prasata je převážně hrách, peluška či lupina. Náklady na vlastní faremní produkci jsou ale poměrně vysoké, a tak je snahou najít levnější alternativní zdroje krmných bílkovin.

Řešením by mohlo být zkrmování méně nákladných jetelovin, jejichž využití je však pro prasata omezené, především kvůli vysokému obsahu vlákniny. Protože samotné listy jetelovin jsou výrazně kvalitnější a obsahují výrazně více proteinů a méně nutričně nevhodné vlákniny než lodyhy, je jedním ze způsobů, jak získat kvalitní bílkovinné krmivo, jejich separace.
V rámci realizace projektu Biofarmy Sasov, VÚŽV v.v.i. a ČZU Praha byly zkoušeny různé procesy separace listů ze sušené píce na existujících technologiích a jejich efektivita byla ověřována analýzami separovaných frakcí.

Výsledky analýz i podrobné informace o projektu přináší příručka Separace listů a stonků leguminóz.