Malofaremní hospodaření

Druhé vydání knihy Malofaremní hospodaření je aktualizovanou a rozšířenou verzí původní publikace vydané v roce 2019 Bioinstitutem, o.p.s. ve spolupráci s Asociací sociálního zemědělství, z.s. a Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství.

Kniha se zabývá současnou situací v zemědělství v České republice, přičemž se zaměřuje zejména na rodinné farmy a hospodaření na menších výměrách. Vedle popisu současné situace s aktuálními daty se snaží poskytnout inspiraci a informace vhodné pro zemědělce hospodařící na menších výměrách, a to jak v rámci rostlinné a živočišné výroby, tak v oblasti mimoprodukčních funkcí a aktivit, či marketingu a odbytu produkce.

Malofaremní hospodaření 2. aktualizované vydání