Nové genomické techniky z pohledu ekologického hnutí IFOAM Organics Europe

Poslední dobou jsou stále častěji diskutovány nové genomické techniky (NGT) – jejich přínosy a rizika.

Evropská komise plánuje v případě některých technik genetických úprav zjednodušit schvalovací procesy. Zařadily by se mezi takzvané nové genomické techniky, které by se mohly využívat ve velkém v zemědělství a v potravinářství a potraviny z nich by se nemusely speciálně značit. Návrh Evropské komise, který byl zveřejněn v červnu počítá s rozvolněním pravidel pro „mírné“ genomické úpravy.  Ministerstvo zemědělství podporuje novou evropskou legislativu, která má umožnit rozvoj nových genomických technik šlechtění. Právě v těchto technikách vidí způsob, jak čelit klimatické změně a zajistit potravinovou bezpečnost.

Evropská komise se u svého návrhu opírá o studii z roku 2021. Dle této studie NGT mají schopnost přispívat k udržitelným potravinovým systémům, NGT rostliny jsou odolnější vůči nemocem, škůdcům, podmínkám životního prostředí a účinkům změny klimatu. Kromě toho mohou mít sníženou potřebu pesticidů.

Nicméně IFOAM OE závěry studie naprosto popírá a považuje návrh Evropské komise na deregulaci nových genomických technik za zavádějící, nebezpečný pro evropskou autonomii osiv a odvádějící pozornost od agroekologických řešení potřebných k posunu zemědělství směrem k udržitelnosti.

Návrh Evropské komise je pro IFOAM OE vědecky nepřijatelný, odstraňuje zásady předběžné opatrnosti a ohrožuje veřejnost a životní prostředí. Kritická vědecká odbornost a její podpůrné vědecké důkazy byly zcela ignorovány. Návrh se řídí výhradně pokyny a tvrzeními veřejného a soukromého biotechnologického sektoru – a je proto třeba jej klasifikovat jako jednostranný.

Vyloučení z hodnocení rizik není opodstatněné, rozhodně není založeno na vědeckých úvahách a s ohledem na opatrnost:

Transparentnost používání genetických modifikací by měla i nadále platit v celém řetězci výroby potravin – existuje obava, že ekologické potravinové systémy nebudou chráněny před GMO. IFOAM OE shledává oslabení regulace těchto technologií naopak v rozporu s cíli Zelené dohody, stejně jako s rozhodnutím Evropského soudního dvora, které uvádí, že tato „nová generace“ geneticky modifikovaných organismů musí být regulována podle stávajících zákonů EU o GMO. IFOAM OE vyzval Komisi, aby se více zaměřila na rozšiřování agroekologických postupů s prokázanými přínosy pro biologickou rozmanitost a kvalitu půdy. V ekologickém zemědělství se uplatňuje řada postupů, díky kterým jsou potravinové a zemědělské systémy odolnější vůči škůdcům a různorodým podmínkám prostředí, jakož i extrémním povětrnostním jevům souvisejícím se změnou klimatu a zároveň se snižují závislost na syntetických pesticidech.

České i evropské ekologické hnutí musí usilovat o to, aby legislativní návrh o NGT neměl negativní vliv na stávající nařízení o ekologickém zemědělství (Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848) a zejména na článek 11, který GMO včetně NGT v ekologickém zemědělství zakazuje. Zatímco současná legislativa umožnila ekologickým provozovatelům vyrábět bez GMO (v souladu s ekologickým nařízením), některá z těchto právních ustanovení jsou v návrhu nového nařízení nyní zpochybňována, což vytváří nejistotu a problémy pro toto odvětví.  Na všech úrovních dodavatelského řetězce musí být vytvořen fungující systém koexistence – na úrovni zemědělce, zpracování, certifikace a maloobchodu, aby byla zaručena integrita dodavatelského řetězce ekologické produkce a aby ověřování GMO/NGT nezatížilo zemědělce. Sledovatelnost a označování všech GMO včetně NGT jsou zásadní pro ochranu trhu s ekologickými produkty a pověsti ekologických produktů. Úspěch ekologického zemědělství závisí na důvěře spotřebitelů v integritu ekologického dodavatelského řetězce.

IFOAM OE jasně říká, že tento návrh byl veden zavádějícími sliby průmyslu o „potenciálu udržitelnosti“, za cenu principu předběžné opatrnosti, biologické bezpečnosti a transparentních informací pro výrobce i spotřebitele. Potřebujeme bojovat za právní a technické prostředky k identifikaci „nových GMO“ v celém dodavatelském řetězci, abychom mohli mít jasný základ pro ochranu potravin a zemědělství bez GMO a vybudovat dobře definované hodnotové řetězce bez GMO. Spotřebitelé potřebují možnost vybrat si produkty bez GMO. Je zásadní, abychom udrželi v Evropě silné zemědělství bez GMO. Podrobné připomínky k návrhu nařízení o nových genomických technikách naleznete ve stanovisku IFOAM OE.

V rámci jednání Rady pro zemědělství a rybolov, které se uskutečnilo 25. července 2023, se většina členských států vyslovila pro schválení návrhu, část zaujala neutrální postoj a proti návrhu se postavily 3 členské státy. Španělské předsednictví návrh uvítalo a zdůraznilo, že doufá v dosažení obecného přístupu do konce roku 2023. Nejvíce byl vyzdvihován pozitivní přínos NGT k cílům udržitelnosti a snižování pesticidů. Několik členských států vzneslo otázku patentů a dopadu nového nařízení na evropské šlechtitelské odvětví a členské státy se také zabývaly obavami, jak zajistit koexistenci konvenčního a ekologického sektoru.

Užitečné odkazy:

Webová stránka IFOAM OE ohledně GMO

Nové GMO – klíčové informace (článek je pravidelně aktualizován)

Leták IFOAM OE s tématem odůvodnění regulace NGT v ČJ

Video – problematika NGT (možnost nastavení českých titulků)