Produkce bioplynu na ekofarmách: K dispozici je sborník příkladů dobré praxe

IFOAM v rámci svého projektu SUSTAINGAS a kurzu „Produkce bioplynu na ekofarmách“ vydal sborník praktických příkladů zpracování bioplynu na ekofarmách, kde na ukázkách ze sedmi zemí ukazuje modelové způsoby zpracovávání a využití bioplynu na ekofarmách.

Bioplyn ekologického původu je jedním z udržitelných a ziskových způsobů, jak vyrábět energii. Jeho udržitelná výroba napomáhá zemědělcům diverzifikovat a zvyšovat příjmy farmy a současně snižovat dopady zemědělství na změny klimatu. IFOAM v rámci projektu SUSTAINGAS a kurzu „Produkce bioplynu na ekofarmách“ vydal sborník praktických příkladů zpracování bioplynu na ekofarmách, kde na ukázkách ze sedmi zemí (Německo, Rakousko, Dánsko, Švédsko, Španělsko, Holandsko, Belgie a Francie) ukazuje modelové způsoby zpracovávání a využití bioplynu na ekofarmách. Sborník je dobře čitelný a představuje soubor příkladů, které zohledňují různou míru prestiže EZ i technické vyspělosti v jednotlivých zemích.

Digestát z bioplynových stanic je možné využívat jako hnojivo v ekologickém systému hospodaření. Jejich význam je proto značný nejen z pohledu energetického a odpadového hospodářství. Z toho důvodu se problematice bioplynových stanic IFOAM EU dlouhodobě věnuje a podporuje jejich další rozvoj v projektu SUSTAINGAS.  V návaznosti na končící kurz se 11. 3. v Bruselu pořádá také závěrečná konference.

Příloha:  Sborník Sustaingas: Příklady dobré praxe [4.2 MB, pdf]
Více na:  http://www.sustaingas.eu/