www.ctpez.czPublikace › Produkce bioplynu na ekofarmách: K dispozici je sborník příkladů dobré praxe

Produkce bioplynu na ekofarmách: K dispozici je sborník příkladů dobré praxe

5.3.15  |    

foto
IFOAM v rámci svého projektu SUSTAINGAS a kurzu "Produkce bioplynu na ekofarmách" vydal sborník praktických příkladů zpracování bioplynu na ekofarmách, kde na ukázkách ze sedmi zemí ukazuje modelové způsoby zpracovávání a využití bioplynu na ekofarmách.

Bioplyn ekologického původu je jedním z udržitelných a ziskových způsobů, jak vyrábět energii. Jeho udržitelná výroba napomáhá zemědělcům diverzifikovat a zvyšovat příjmy farmy a současně snižovat dopady zemědělství na změny klimatu. IFOAM v rámci projektu SUSTAINGAS a kurzu "Produkce bioplynu na ekofarmách" vydal sborník praktických příkladů zpracování bioplynu na ekofarmách, kde na ukázkách ze sedmi zemí (Německo, Rakousko, Dánsko, Švédsko, Španělsko, Holandsko, Belgie a Francie) ukazuje modelové způsoby zpracovávání a využití bioplynu na ekofarmách. Sborník je dobře čitelný a představuje soubor příkladů, které zohledňují různou míru prestiže EZ i technické vyspělosti v jednotlivých zemích.

Digestát z bioplynových stanic je možné využívat jako hnojivo v ekologickém systému hospodaření. Jejich význam je proto značný nejen z pohledu energetického a odpadového hospodářství. Z toho důvodu se problematice bioplynových stanic IFOAM EU dlouhodobě věnuje a podporuje jejich další rozvoj v projektu SUSTAINGAS.  V návaznosti na končící kurz se 11. 3. v Bruselu pořádá také závěrečná konference

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect