www.ctpez.czV a IProjekty Evropského Inovačního Partnertsví › Biofarma Sasov

Biofarma Sasov

Projekt: Separace lístků a stonků leguminóz

Zahájení a plánované ukončení projektu: 1. 4. 2017 do 30. 9. 2019

Stručný obsah projektu

Projekt „Separace lístků a stonků leguminóz“ vznikl na základě potřeby farmy v Sasově u Jihlavy zajistit z vlastních zdrojů dostatečné množství proteinových krmiv pro ekologický chov prasat. Cíl projektu však daleko přesahuje potřeby jedné biofarmy, neboť reflektuje celkovou situaci na poli proteinových krmiv v Evropě. Na rozdíl od konvenčních chovů, kde jsou dnes základem proteinové složky extrahované šroty (převážně sójové, řepkové a slunečnicové) s doplňkem syntetických aminokyselin, nejsou v ekologickém systému tyto komponenty povoleny. Výzkum i praxe se v tomto ohledu soustředí na čeleď bobovité (Fabaceae), která představuje třetí největší čeleď kvetoucích rostlin. Projekt využívá poznatků z předchozích výzkumů a předkládá řešení, které spočívá v novém pojetí separace listů z píce leguminóz s využitím odpadního tepla bioplynové stanice. Oddělením listů od stonků vznikne koncentrované proteinové krmivo s vyšší nutriční hodnotou, které je z hlediska kvality méně citlivé na stárnutí porostu na poli. Řešení projektového záměru probíhá na principu úzké spolupráce členů tzv. operační skupiny, ve které je zapojena Biofarma Sasov, Výzkumný ústav živočišné výroby, Česká zemědělská univerzita v Praze. Další subjekty pak představuje například Bioinstitut, o.p.s. nebo PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, z.s.

Členové, organizace:

Broker ing. Tomáš Klejzar

Anne Dostálová (Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i.)

Josef Hakl (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Josef Sklenář (Biofarma Sasov)

 

Kontakty:

email: tomas.klejzar@volny.cz

Stránky projektu

foto

Vyšlo v Zemědělci: Separace lístků a stonků leguminóz - inovativní řešení výroby proteinových krmiv v ekologickém chovu prasat

26.9.18  |     Ve snaze lépe využívat výsledky výzkumu v praxi a zvyšovat konkurenceschopnost a udržitelnost evropského zemědělství, podporuje Evropská unie v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) nový koncept spolupráce mezi výzkumem a praxí tzv. Evropské inovační partnerství pro zemědělskou produktivitu a udržitelnost (EIP-AGRI). Principem této spolupráce je řešení konkrétního problému nebo inovativního podnětu z praxe v rámci tzv. operační skupiny. Členy operační skupiny jsou zástupci výzkumu i praxe, kteří společně hledají vhodná řešení na základě výsledků již realizovaných výzkumů.

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect