Demonstrační farmy

Projekt demonstračních farem je dotačním programem Ministerstva zemědělství na pomoc zemědělským subjektům, které formou názorných praktických ukázek ucelených postupů prezentují udržitelné způsoby hospodaření a ochrany půdy. Cílem podpory činností Demonstračních farem je posílení systému předávání znalostí v zemědělství, šíření inovativních a účinných řešení v definované oblasti. Program se zaměřuje zejména na oblast péče o půdu, s důrazem na podporu prezentace postupů a technologií snižujících vodní a větrnou erozi, nadměrné utužování půdy, postupů přispívajících k zadržování vody v krajině nebo prezentujících mitigační a adaptační opatření ve vztahu ke změně klimatu.
Na farmách jsou celoročně pořádány kromě Dnů otevřených dveří také demonstrační akce skupinové a individuální. Návštěvy se domlouvají u vedoucích projektů.