BIOPOTRAVINY VE VEŘEJNÉM A ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

konference 18. 10. 2022, Ministerstvo zemědělství Praha, sál č. 400

Wim Debeuckelaere

referent pro politiku, strategie Farm to Fork – Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (DG SANTE)

Radek Holomčík

náměstek ministra zemědělství, v minulém volebním období místopředseda Zemědělského výboru PS, kde se mj. zabýval reformou veřejného stravování, s cílem zvýšit podíl lokálních potravin a biopotravin ve veřejném stravování

 

Anna Ollmann

specialistka na ekologické zemědělství a udržitelné zadávání veřejných zakázek, odbor 22 – ochrana životního prostředí města Vídně

Marco Scheubeck

vedoucí oddělení vývoje softwaru, prokurista, KWP Wien

 

doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.

Fakulta zemědělská a technologická Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, vedoucí oddělení ekologického zemědělství Katedry agroekosystémů, místopředseda České technologické platformy pro ekologické zemědělství

Mgr. Monika Dobrovodská

expert pro odpovědné veřejné zadávání MPSV

 

prof. Dr. Ing. Milada Šťastná

vedoucí Ústavu aplikované a krajinné ekologie, Agronomické fakulty MENDELU; předsedkyně Tematické pracovní skupiny (TPS) SZIF Krátké dodavatelské řetězce a komunitou podporované zemědělství

Mgr. Alexandra Košťálová

Český Gastronomický Institut z.s. – projektový manažer a odborný garant projektu „Máme to na talíři a není nám to jedno.“
Státní zdravotní ústav  – Centrum podpory veřejného zdraví – oddělení Institucionálního stravování a popularizace výživy

 

Lenka Hollerová, DiS.

vedoucí odd. veřejných zakázek  Městského úřadu Jičín; koordinace a zajišťování zadávání veřejných zakázek pro městský úřad; metodik v oblasti veřejných zakázek pro všechny příspěvkové organizace města

Ing. Hana Hlouchová

ekonomka, vedoucí ŠJ a hospodářka MŠ Louny. Zodpovídá za vyhledávání a výběr dodavatelů, spolupráci s nimi a se společností SCUK. Zajišťuje exkurze na farmy a do přírody, péči o školní zahrádku, farmářské trhy v MŠ a školení ohledně zdravého stravování pro rodiče i děti.