Tisková zpráva 23.9.2021 – Byl vyhlášen Evropský den ekologického zemědělství, slavit se bude 23. září

Evropský parlament, Rada Evropské unie a Evropská komise, tři klíčové instituce EU, dnes podepsaly společné prohlášení, kterým oficiálně vyhlásily 23. září Evropským dnem ekologického zemědělství.

Završeno tak bylo úspěšně úsilí ekologického hnutí v čele s IFOAM Organics Europe, aby Evropská unie institucionalizovala celoevropský Den ekologického zemědělství, který zmínila zavést v Akčním plánu pro rozvoj ekologického zemědělství zveřejněném v březnu letošního roku.

Jan Plagge, prezident IFOAM Organics Europe, byl přítomen slavnostnímu podpisu a k iniciativě uvedl: „Evropský den ekologického zemědělství bude ideální příležitostí k bilancování toho, jak se Evropě daří dosahovat cíle 25 % ekologicky obhospodařované půdy do roku 2030, formovat trendy v poptávce spotřebitelů, zvyšovat povědomí o ekologickém zemědělství v celém dodavatelském řetězci a naplňovat aktivity Evropského akčního plánu pro ekologické zemědělství. Jako evropské ekologické hnutí se těšíme na spolupráci s příslušnými institucemi a zúčastněnými stranami a všemi členskými státy a regiony, aby byl tento Den ekologického zemědělství úspěšný.“

Oficiální vyhlášení 23. září Dnem ekologického zemědělství v Evropské unii je dobrou příležitostí ke zviditelnění celého bio sektoru – příkladů dobré praxe, inovací a pokroku v ekologickém zemědělství. Letos proběhl jen menší zahajovací ceremoniál, ale v dalších letech Evropská komise plánuje tento den věnovat událostem, na nichž se bude diskutovat o ekologickém zemědělství, včetně konference, na níž se zhodnotí evropský Akční plán pro ekologické zemědělství. Chybět nebudou slavnosti spojené s předáváním cen za ekologické zemědělství.

Eduardo Cuoco, ředitel IFOAM Organics Europe, k tomu dodává: „V roce 2022 se postaráme o oslavy ve velkém stylu: kromě prvního výročí Evropského dne ekologického zemědělství oslavíme také 20. narozeniny IFOAM Organics Europe.“

Oslavy ekologického zemědělství v měsíci září probíhají již tradičně v řadě evropských zemí. Výjimkou není ani Česká republika. Od roku 2005 vyhlašuje Ministerstvo zemědělství září „Měsícem biopotravin a ekologického zemědělství“. Cílem celostátní kampaně je ukázat veřejnosti, proč je dobré a logické kupovat biopotraviny a podpořit tak ekologické zemědělství v ČR, a také ukázat, kde si mohou biopotraviny koupit. Kampaň je každoročně zahájena vyhlášením vítěze soutěže Česká biopotravina, kterou pořádá PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců.

Novinkou letošního ročníku je výstava „Ekologické zemědělství. Zodpovědná volba“ připravená ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství a zpřístupněná veřejnosti na střeše Národního zemědělského muzea v Praze. Nově také probíhá na sociálních sítích kampaň „Poctivé jídlo“ po vzoru HonestFood od IFOAM Organics International, kterou připravila PRO-BIO LIGA. Kampaň vyvrcholí výročním pražským Biojarmarkem, jediným farmářským trhem, který ručí za stoprocentní biokvalitu.

Jak dodává Andrea Hrabalová z ČTPEZ: „K oslavám září jako měsíce biopotravin se každoročně přidávají další organizace, farmy i výrobci nejrůznějšími akcemi, kampaněmi a soutěžemi pro širokou veřejnost. Počet i nabídka se rok od roku rozšiřuje a nás těší, že veřejnost dává přednost biopotravinám ve stále větší míře… a tím kvalitě a šetrnému přístupu k životnímu prostředí.“

 

Kontakt: Lucie Čeňková, PR konzultant: 724 563 343, media@ctpez.cz
Andrea Hrabalová, ČTPEZ: 737 852 515, andrea.hrabalova@ctpez.cz

 

Tisková zpráva: Den ekologického zemědělství (PDF)