Ekofarma PROBIO s.r.o.

Stručné představení farmy

Ekofarma PROBIO s.r.o. (dříve VH Agroton) se nachází na jihozápadním okraji Ždánického lesa v okrese Břeclav. Jedná se o členitý kopcovitý terén s několika dochovanými remízky. Od roku 2007 hospodaří na 367 ha orné půdy v režimu ekologického zemědělství. Většina pozemků se nachází v katastrálním území (KÚ) obce Velké Hostěrádky, menší část pak v sousedním KÚ Borkovany. Přibližně třetina obhospodařovaných pozemků je v jejím vlastnictví.

Ekofarma se zaměřuje především na rostlinnou výrobu a množení osiv. Na orné půdě jsou pěstovány tyto plodiny: pšenice jarní purpurová, pšenice ozimá (i množení), pšenice špalda, ječmen jarní, žito jarní, oves nahý, oves setý, čirok, pohanka, hrách polní (množení), peluška (množení), hořčice bílá, jetel nachový (množení), vikev jarní a ozimá (množení). Hlavním artiklem je populární pšenice špalda. Provozuje i ekologicky certifikovanou živočišnou výrobu, konkrétně prasata na výkrm, s kapacitou 400-500 ks/rok. Jde o produkční hybridy, ale v budoucnu to bude pouze české bílé ušlechtilé prase. Na výpas areálu je chováno okolo 20 ovcí. V nabídce jsou tedy vykrmená prasata a ovce na domácí porážku.

Ekofarma PROBIO s.r.o. je úzce propojena se společností PRO-BIO s.r.o., Staré Město pod Sněžníkem, která se zabývá výkupem a zpracováním širokého spektra bioproduktů. Veškerou rostlinnou produkci je prodána do PRO-BIO. A naopak z biomlýnů se dováží suroviny II. jakosti (pšenice, peluška, pohanka, čirok, aj.), které jsou míchány s minerálně vitamínovou směsí pro prasata. Pro ovce se dělá seno z našich polí.

Akce na Ekofarmě PROBIO s.r.o. – rok 2021.

Kontakt:
Ing. Martin Hutař, hutar(et)probio.cz
Ing. Adam Brezáni: brezani(et)probio.cz
Ing. Michael Vraný: vrany.michael(et)gmail.com

Stránky farmy.