FARMA LUKAVA

Ing. Martin Rosenbaum, Jindřichovice pod Smrkem 198, 463 66

Představení farmy

Je agroekologická farma, která se v současné době se věnuje zejména pěstování biozeleniny s moderním využitím koní. Kromě koní se na farmě chovají nosnice a okrajově i ovce. Snahou je zodpovědný přístup k přírodě a důraz na kvalitu produktů. Důležitým aspektem hospodářství je rodinný charakter.  Farma propaguje využití koní v zemědělství a komunitou podporované zemědělství. Chce své zkušenosti předávat dál lidem, které to k zemědělství táhne a nabízí dlouhodobé stáže. Pořádá akce komunitního charakteru pro místní komunitu, přátele, podílníky KPZ, pro zájemce o využití koní v zemědělství i širší veřejnost. Vytváří prostor pro sociální zemědělství. Mezi záměry farmy také patří vytvářet zdravou druhově rozmanitou zemědělskou krajinu, chce pracovat efektivně s vodou, sázet stromy a vracet půdě to, co potřebuje, aby rostla její kvalita pro budoucí generace.

Farma pěstuje zeleninu listovou, plodovou, cibulovou, kořenovou, luskovou, košťálovou i koření. Vybírá různé odrůdy jednotlivých druhů zeleniny, aby se vytipovaly ty nejvhodnější pro dané území. Zeleninu a vejce prodává z velké části prostřednictvím KPZ (komunitou podporované zemědělství). Přímý vztah mezi zemědělcem a podílníky je výsadou komunitou podporovaného zemědělství.

Ekofarma se snaží o co největší využití koní k práci. Koně patří jak do naší minulosti, tak i k udržitelné budoucnosti. Využití koní přináší mnoho výhod. Jsou mnohem šetrnější k půdě. Jsou obnovitelným zdrojem. Mají nízkou uhlíkovou stopu a snižují závislost na fosilních palivech. A v neposlední řadě nutí zvolnit tempo.

PROJEKT – Centrum Konipas

Farma iniciovala vznik vzdělávacího centra Konipas. Jedná se o inovativní projekt tří subjektů: Farmy Lukava, s.r.o., Nadace pro půdu a Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s., který spojuje produkční ekologickou farmu, moderní využití koní v zemědělství a vzdělávací centrum pro začínající ekologické zemědělce. Je otevřen místní komunitě i široké veřejnosti a stojí na třech pilířích: agroekologické zemědělství, vzdělávání a sociální činnost.

Ekofarma Lukava rovněž nabízí stáže nebo vyjížďky v kočáře taženém koňmi.

 

Kontakt pro zájemce o činnost Demonstrační farmy

Ing. Martin Rosenbaum – martin(et)lukava.net, 731 116 551

Jana Rosenbaumová –   jana(et)lukava.net,  728 540 612

Webové stránky farmy