Rodinový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic

Období realizace: 2019 – 2020

Stručný obsah projektu

Předmětem řešení projektu je zefektivnění alternativního systému připouštění a zlepšení reprodukčních ukazatelů v podmínkách ekologického chovu prasat. Jedná se o metodu, která pochází z výzkumné práce biologa Alexy Stolby a byla rozpracována ve švýcarském institutu FIBL, kde byla také ověřována na skupině prasnic. Výsledky nebyly zcela přesvědčivé a k širšímu využití v chovatelské praxi nedošlo. Biofarma Sasov je tak jediným místem, kde je metoda uplatňována ve větším rozsahu po dobu více jak 10 let.

V současné době probíhá spolupráce Biofarmy Sasov a VÚŽV, jejímž cílem je pomocí statistického zpracování mnoholetých záznamů reprodukce v rodinovém systému najít a vyzkoušet nejvhodnější variantu vedoucí k zefektivnění této metody a podpořit tak možnosti jejího širšího využití.

 

Řešitel: Ing. Tomáš Klejzar

Kontakt: tomas.klejzar(et)volny.cz

Řešitelský tým: Doc. RNDr. Marek Špinka, CSc. (VÚŽV, v.v.i.), Ing. Anne Dostálová (VÚŽV, v.v.i.),
Josef Sklenář (Biofarma Sasov)

Další informace o projektu ZDE

Souvisí s členy:  Bioinstitut, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, VÚŽV