TP Organics

TP Organics je evropská technologická platforma pro výzkum v oblasti biopotravin a ekologického zemědělství. Podporuje vědecký výzkum a inovace v ekologických a agroekologických přístupech, které přispívají k dlouhodobě udržitelným zemědělským a potravinovým systémům.
Identifikuje výzkumné potřeby ekologického a agroekologického sektoru a definuje výzkumné priority, které předává tvůrcům politik v Evropě i mimo ni. Informuje své členy o možnostech financování výzkumu a inovací a podporuje výměnu znalostí mezi zemědělci, firmami a výzkumnými pracovníky.

ČTPEZ je členem TP Organics.