Innovation arena

Inovace jsou nedílnou součástí sektoru ekologického zemědělství. Biofarmy a výrobci biopotravin jsou v tomto smyslu laboratořemi kreativity a zelených inovací. Organic Innovation Arena představuje potenciál inovací, které byly vyvinuty nejen v sektoru EZ, ale i v rámci širší agroekologické komunity.

V případě, že si přejete přidat Váš projekt nebo inovaci do Organic Innovation Arena, vyplňte prosím formulář na webu Innovation Arena a zašlete jej do sekretariátu TP Organics.

Stránky Innovation Arena na webu TP Organic