www.ctpez.cz › O ČTPEZ

O ČTPEZ

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství (ČTPEZ) je sdružení významných aktérů z oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání, zemědělské a potravinářské produkce a obchodu a oborových nevládních organizací se zaměřením na ekologické zemědělství a produkci biopotravin. 
Cílem ČTPEZ je budovat a podporovat rozvoj znalostního systému v oblasti ekologického zemědělství a produkce biopotravin a posílit konkurenceschopnost ekozemědělského sektoru v České republice ve všech jeho klíčových oblastech.

Platforma byla založena v souladu s iniciativou TP Organics a s iniciativou Evropské komise ze dne 16. června 2004, týkající se vytvoření technologických platforem, publikované v COM (2004) 353 final. Zastoupení jednotlivých členů platformy poskytuje dostatečnou garanci spolupráce v celém sektoru, která by měla přispět k řešení jeho problémů. Jejími členy jsou jak výzkumné ústavy a vysoké školy, tak zástupci privátního sektoru z řad prvovýrobců i zpracovatelů produktů ekologického zemědělství.

Cílem ČTPEZ je budovat a zajišťovat rozvoj znalostního systému v oblasti ekologického zemědělství a produkce biopotravin s důrazem na přenos poznatků ve všech klíčových oblastech sektoru.  

ČTPEZ podporuje iniciativy zaměřené na:

  • posílení konkurenceschopnosti ekologického zemědělství
  • rozvoj produkce, distribuce, prodeje a spotřeby biopotravin
  • realizaci vědeckých výzkumných, technologických a inovačních aktivit
  • iniciaci, tvorbu a implementace strategických dokumentů 

ČTPEZ je členem IFOAM, IFOAM EU a TP Organics.  

Základní dokumenty ČTPEZ:

  • Strategická výzkumná agenda (SVA)
  • Implementační akční plán (IAP)

Koordinátorem ČTPEZ je Bioinstitut, o. p. s. Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora:  

Bioinstitut, o.p.s.
Ondřejova 13, 
779 00 Olomouc
telefon: 581 115 181
e-mail: info(at)ctpez.cz

Řídící výbor ČTPEZ

Předseda:
Mgr. Ing. Jiří Lehejček, Ph.D (Bioinstitut)

Místopředseda:
Ing. Karel Vejražka, Ph.D (VUPT)

Členové:

Ing. Jan Dehner (KEZ o.p.s.)
Ing. Petr Dvořák, Ph.D (ČZU)
Ing. Mgr. Martina Eiseltová (VÚRV)
Ing. Andrea Hrabalová (PRO BIO Liga)
Ing. Martin Hutař (PRO-BIO s.r.o)
Ing. Miloš Pátek (PRO-BIO Svaz)
doc. Dr. Ing. Věra Schulzová (VŠCHT)

Ke stažení:  TZ k založení CTPEZ  [66.1 kB, pdf]

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect