www.ctpez.cz › O ČTPEZ

O ČTPEZ

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství (ČTPEZ) je sdružení významných aktérů z oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání, zemědělské a potravinářské produkce a obchodu a oborových nevládních organizací se zaměřením na ekologické zemědělství a produkci biopotravin. 
Cílem ČTPEZ je budovat a podporovat rozvoj znalostního systému v oblasti ekologického zemědělství a produkce biopotravin a posílit konkurenceschopnost ekozemědělského sektoru v České republice ve všech jeho klíčových oblastech.

Platforma byla založena v souladu s iniciativou TP Organics a s iniciativou Evropské komise ze dne 16. června 2004, týkající se vytvoření technologických platforem, publikované v COM (2004) 353 final. Zastoupení jednotlivých členů platformy poskytuje dostatečnou garanci spolupráce v celém sektoru, která by měla přispět k řešení jeho problémů. Jejími členy jsou jak výzkumné ústavy a vysoké školy, tak zástupci privátního sektoru z řad prvovýrobců i zpracovatelů produktů ekologického zemědělství.

Cílem ČTPEZ je budovat a zajišťovat rozvoj znalostního systému v oblasti ekologického zemědělství a produkce biopotravin s důrazem na přenos poznatků ve všech klíčových oblastech sektoru.  

ČTPEZ podporuje iniciativy zaměřené na:

  • posílení konkurenceschopnosti ekologického zemědělství
  • rozvoj produkce, distribuce, prodeje a spotřeby biopotravin
  • realizaci vědeckých výzkumných, technologických a inovačních aktivit
  • iniciaci, tvorbu a implementace strategických dokumentů 

ČTPEZ je členem IFOAM, IFOAM EU a TP Organics.  

Základní dokumenty ČTPEZ:

  • Strategická výzkumná agenda (SVA)
  • Implementační akční plán (IAP)

Koordinátorem ČTPEZ je Bioinstitut, o. p. s. Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora:  

Bioinstitut, o.p.s.
Ondřejova 13, 
779 00 Olomouc
telefon: 581 115 181
e-mail: info(at)ctpez.cz

Řídící výbor ČTPEZ

Předseda:
Mgr. Jan Valeška (PRO-BIO Liga)

Místopředseda:
Ing. Dagmar Janovská, Ph.D. (VÚRV)

Členové:

Ing. Petr Dvořák Ph.D. ČZU,
Ing. Jan Moudrý, Ph.D., JU,
Ing K. Vejražka VÚPT,
Mgr. et Ing J. Lehejček, Bioinstitut o.p.s.  
Ing. František Chlad, Prodej BIO,
Kateřina Urbánková, PRO-BIO Svaz,
Ing. Martin Hutař, PRO-BIO s.r.o.

Ke stažení:  TZ k založení CTPEZ  [66.1 kB, pdf]

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect