www.ctpez.czO ČTPEZ › Členové

Členové

ABCERT AG

ABCERT AG

Společnost ABCERT AG zajišťuje kontroly a certifikace u všech subjektů, které chtějí svoje produkty označovat značkou BIO. V České republice působíme od roku 2006. Certifikaci zajišťujeme dle směrnic nařízení Rady (EZ) č. 834/2007 a nařízení Komise (ES) č. 889/2008. Pro zájemce jsme schopni udělat i certifikace dle směrnic DEMETER, NATURLAND, BIOLAND a BIO SUISSE. Naše společnost se snaží šířit pozitivní povědomí o tom, že značka bio není pouhým označením produktu, ale je v ní skrytá síla a obrovská fylozofie toho správného přístupu v životě našem a dalších generaci.

www.abcert.cz


AGRO BIO

AGRO BIO

Firma AGRO BIO vyrábí a prodává ekologické nejedovaté prostředky na ochranu rostlin. Výzkum a vývoj provádí ve spolupráci se Západočeskou univerzitou. Snaží se tak snížit používání chemických postřiků a používání cizorodých látek při pěstování zeleniny a ovoce na našich zahradách.

www.agro-bio.cz


Český spolek pro agrolesnictví

Český spolek pro agrolesnictví

Spolek, jehož cílem je osvěta alternativního využití zemědělských půd ve stylu agrolesnických systémů, pro zlepšení stavu půd a životního prostředí bez snížení produkce. Další činností spolku je informování široké veřejnosti, zejména vlastníků půdy, o alternativních způsobech obhospodařování zemědělské půdy, které nabízí agrolesnictví. Tento způsob pak zajišťuje vlastníkům zlepšený stav půd s vyššími produkčními možnostmi, které mají mimo jiné významné mimoprodukční funkce. Zejména pak protierozní funkci, vodohospodářskou funkci, snižuje prašnost, zvyšuje kvalitu půd, zvyšuje biologickou různorodost krajiny a v neposlední řadě tvoří významný estetický prvek.

www.agrolesnictvi.cz


ČZU

ČZU

Česká zemědělská univerzita v Praze je veřejnou vysokou školou. V roce 2006 oslavila sté výročí. Univerzita nabízí přibližně 150 studijních oborů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, které reagují na požadavky studentů, a zároveň na potřeby společnosti. Vedle klasických zemědělských a lesnických oborů jde o širokou paletu oborů z oblasti životního prostředí, ochrany krajiny, obnovitelných zdrojů, speciálních chovů, ekonomiky, informatiky, managementu, techniky i související pedagogiky. Ekologické zemědělství je aktuálně možno studovat na FAPPZ v bakalářském i magisterském studiu. Ekologické a alternativní zemědělství je vyučováno i v dalších oborech FAPPZ, FŽP a FTZ jako povinný, povinně volitelný či volitelný předmět. V angličtině je vyučován předmět Sustainable agriculture.  Od roku 1992 jsou na výzkumné stanici KRV FAPPZ v Praze 10 - Uhříněvsi úspěšně realizovány pokusy s ekologickým pěstováním různých polních a zahradních plodin.

www.czu.cz


Biocont Laboratory, s.r.o.

Biocont Laboratory, s.r.o.

Cílem společnosti je poskytnout ekologicky a integrovaně hospodařícím zemědělcům a lesníkům co nejucelenější paletu prostředků a technologií biologické a biotechnické ochrany rostlin včetně špičkového informačního servisu a poradenství.

www.biocont.cz


Bioinstitut

Bioinstitut

Bioinstitut, o.p.s. se sídlem v Olomouci byl založen v roce 2004 za účelem zastřešení aktivit výzkumu a vzdělávání v ekologickém zemědělství v České republice a v zemích střední a východní Evropy. Zabývá se především environmentálním aspektem ekozemědělství a provádí popularizaci EZ v této oblasti. Pořádá osvětové a vzdělávací akce pro zemědělce i odbornou veřejnost, publikuje výsledky vlastního i zahraničního výzkumu, vydává praktické a metodické příručky pro zemědělce a zpracovatele.

www.bioinstitut.czBiopark, s.r.o.

Biopark, s.r.o.

Biopark, s.r.o. je obchodní a zpracovatelskou firmou zajišťující pro ekologické zemědělce společný odbyt a finalizaci zemědělských produktů. Biopark vlastněný českými zemědělci dnes patří k největším dodavatelům českých biopotravin do prodejen zdravé výživy i obchodních řetězců v České republice a na Slovensku.

www.biohovezi.cz

Country Life

Country Life

Společnost Country Life vznikla v roce 1991 a stála tak u počátků ekologického zemědělství u nás. Zabývá se výrobou a prodejem biopotravin a produktů zdravé stravy a také prodejem ekologické drogerie a přírodní kosmetiky. Sortiment velkoobchodu firmy aktuálně čítá přes 2500 položek, z toho 1500 v biokvalitě. V Praze Country Life provozuje devět prodejen a tři restaurace/bistra. Sídlí v Nenačovicích u Berouna, kde se také nachází firemní biopekárna a ekofarma.

www.countrylife.cz


CZECH ORGANICS

CZECH ORGANICS

Czech Organics - Komplexní poradenství a výzkum v oblasti ekologického zemědělství. Podpora zemědělců v celém dodavatelském řetězci. Zavádění nejnovějších vědeckých poznatků do praxe. Vzdělávání a propagace ekologického zemědělství.

www.czechorganics.com


Ing. Ivan Hrbek

Ing. Ivan Hrbek

Ing. Ivan Hrbek poskytuje poradenské služby pro ekologické zemědělce v oblasti optimalizace hospodaření, chovu koz a ovcí, přímého prodeje a faremního zpracování mléka. Dále pak poradí s investicemi do malých faremních jatek, bouráren a výroben masných výrobků. Pomáhá zemědělcům při zpracování žádostí o dotace na modernizaci podniku. Zabývá se také komplexním poradenstvím zaměřeným na Cross Complience a oblast BOZP.

www.biomleko.com

JU

JU

Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je veřejná vysoká škola univerzitního typu. Zajišťuje komplexní vědecko-pedagogickou činnost kromě klasického (konvečního) zemědělství také v nově se rozvíjejícím ekologickém zemědělství. Základy ekologického zemědělství jsou součástí bakalářských studijních oborů Agroekologie a Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině. V magisterském stupni je možné studovat přímo specializaci ekologické zemědělství v rámci oboru Agroekologie. Na okraji univerzitního campusu je od roku 2010 využíván pro pokusnou činnost ekologicky certifikovaný pozemek. V současnosti jsou realizovány pokusy s genetickými zdroji pšenice, ekologickými osivy a hodnoceny možnosti kontaminace bio produkce mykotoxiny.

www.jcu.cz


1 | 2 | 3 | »

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect