www.ctpez.czO ČTPEZ › Dokumenty

Dokumenty

foto

Seznam účastníků sdružení

21.5.19  |     Aktualizovaná verze ze dne 24.1.2019, která nahrazuje přílohu č.1 Smlouvy o sdružení ze dne 22.9.2009

foto

Stanovy ČTPEZ

26.1.18  |    

Aktualizovaná verze ze dne 26.1.2018, která nahrazuje přílohu č.2 Smlouvy o sdružení ze dne 22.9.2009


foto

Strategická výzkumná agenda (SVA)

15.1.16  |     Je hlavním pracovním dokumentem platformy ve kterém jsou definovány priority výzkumu a inovací v delším časovém horizontu. Plné znění dokumentu SVA ke stažení ZDE.

foto

Implementační akční plán (IAP)

15.1.16  |     Stanovuje střednědobé a dlouhodobé cíle, kterými budou identifikované priority postupně rozpracovávány v rámci výzkumných témat podle pořadí důležitosti a ohledem na slabé stránky EZ v ČR a nedostatky v poznání. Definuje aktivity a kroky potřebné k naplňování priorit, včetně jejich implementace a plánovaných výstupů. Sdružení členů platformy má otevřený charakter. IAP ke stažení ZDE.

foto

Smlouva o sdružení ČTPEZ

21.9.15  |     Zakládací dokument České technologické platformy pro ekologické zemědělství ze dne 22.9.2009

foto

Logo ČTPEZ

1.6.12  |     Zde si můžete stáhnout všechny varianty loga platformy.

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect