www.ctpez.czSpolupráce › Evropský projekt ProPig

Evropský projekt ProPig

11.7.12  |    

foto
Výzkumný ústav živočišné výroby Praha – Uhříněves ve spolupráci s Bioinstitutem Olomouc se stali partnery evropského projektu ProPig, který má za cíl napomoci rozvoji ekologickým chovům prasat v Evropě. Aktivity projetu v rámci CORE Oranic II v České republice finančně podporuje Ministerstvo zemědělství ČR. Cílem je monitoring zdravotního stavu, welfare, výživy a ekologických dopadů chovů prasat v 8mi evropských zemích. Následně proběhne srovnání výsledů a jejich přenos do praxe.

ProPIG” je projektem EU “ERA-net” Core Organic II, který je financovaný a koordinovaný jednotlivými členskými státy. Délka 3 roky v letech 2011—14.

Web: http://www.coreorganic2.org/ & kliknout na ‘research projects’.

Evropská komise podporuje i projekty typu ERA – net, které sice financují jednotlivé členské země ze svých rozpočtů, EU je koordinuje a hradí jejich přípravu. Výzkumných projektů EU se mohou účastnit i přidružené země, které uzavřeli s EU kohezní dohodu (např. Švýcarsko a Norsko), i proto může být jeden z významných partnerů i švýcarský výzkumný ústav ekologického zemědělství FiBL Frick. Klíčovou roli v řešení projektu hraje také vídeňská zemědělská univerzita BOKU.

Projekt ProPig nestaví na zelené louce, již v letech 2007 – 2010 byla v rámci společného projektu CorePIG vypracována studie v osmi evropských zemích k optimalizaci zdraví prasat v ekologických chovech. Data se shromažďovala z celé Evropy, praktická sledování pak probíhala v osmi spolupracujících zemích. Jednalo se zejména o ustájení, výživu a krmení, chov a zdravotní stav prasat v EZ. Byl to první svého druhu souhrnný popis ekologických prasat chovů v Evropě.

Kontaktní osoby:

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Oddělení etologie (www.vuzv.cz)

Gudrun Illmannová (illmannova.gudrun@vuzv.cz), telefon: 267 009 511

Bioinstitut, o.p.s. (www.bioinstitut.cz)

Pavlína Samsonová (pavlina.samsonova@bioinstitut.cz). telefon: 776 305 605

Příloha:  Prezentace projektu ProPig [3.7 MB, pdf]
Souvisí s členy:  Bioinstitut, VÚŽV

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect