Živočišná produkce

V ekologických chovech v České republice převládá chov masného a mléčného skotu, pomalu se rozvíjí chov drůbeže a prasat. Ekologické chovy však bohužel stále nejsou v popředí zájmu našich výzkumníků, o čemž vypovídá i počet realizovaných projektů.