Biofarma Sasov

Představení farmy

Biofarma Sasov je zemědělský podnik hospodařící na okraji města Jihlavy v systému ekologického zemědělství.

Vyznačuje se největším bio chovem prasat v ČR, bio chovem masného skotu, vlastními jatkami včetně výroby masných výrobků a vlastní bioplynovou stanicí. V současnosti farma hospodaří na 480 hektarech zemědělské půdy, z toho je 210 ha TTP a 270 ha orné půdy.

Farma byla založena v roce 1991 v areálu Školního statku Střední odborné školy v Jihlavě a od roku 1999 je kompletně certifikována pro ekologické zemědělství. Od samého počátku je zaměřena na hospodaření v souladu s přírodou. V rámci ekologického chovu často využívá poznatků vycházejících ze spolupráce s výzkumnými institucemi, které dále rozvíjí ve své každodenní praxi.

V chovu prasat tak našly uplatnění alternativní metody jako je například rodinný chov prasat a připouštění kojících prasnic, výkrm kanečků nebo výkrm prasat na pastvě. Farma vybudovala i vlastní jatka s nadstandardní technologií tak aby bylo dosaženo maximální ohleduplnosti během porážky. Vlastní prostory umožňují unikátní zrání masa a následné zpracování faremních produktů, z nichž si řada z nich získala prestižní ocenění na domácím trhu. Prostor farmy je otevřen pro malé i velké návštěvníky, kteří mají možnost farmu navštívit v rámci exkurzí, teambuildingových akcí nebo v Den otevřených dveří. Příběh této farmy se odvíjí od práce nadšených lidí, pro které je jejich práce více než zaměstnáním.

Kontakty:

  • Josef Sklenář – info(et)biofarma.cz
  • Ing. Jiří Pykal – pykal(et)biofarma.cz
  • Ing. Tomáš Klejzar – tomas.klejzar(et)volny.cz

Stránky farmy