Evropský projekt ProPig – monitoring zdravotního stavu, welfare, výživy a ekologických dopadů chovů prasat

Období realizace: 2011 – 2014

Stručný obsah projektu

ProPIG” je projektem EU “ERA-net” Core Organic II, který je financovaný a koordinovaný jednotlivými členskými státy. Aktivity projetu v České republice finančně podporuje Ministerstvo zemědělství ČR. Evropská komise podporuje i projekty typu ERA – net, které sice financují jednotlivé členské země ze svých rozpočtů, EU je koordinuje a hradí jejich přípravu. Výzkumných projektů EU se mohou účastnit i přidružené země, které uzavřeli s EU kohezní dohodu (např. Švýcarsko a Norsko), i proto může být jeden z významných partnerů i švýcarský výzkumný ústav ekologického zemědělství FiBL Frick. Klíčovou roli v řešení projektu hraje také vídeňská zemědělská univerzita BOKU.

Výzkumný ústav živočišné výroby Praha – Uhříněves ve spolupráci s Bioinstitutem Olomouc se stali partnery evropského projektu ProPig, který má za cíl napomoci rozvoji ekologickým chovům prasat v Evropě. Cílem je monitoring zdravotního stavu, welfare, výživy a ekologických dopadů chovů prasat v 8 evropských zemích. Následně proběhne srovnání výsledků a jejich přenos do praxe.

Projekt ProPig nestaví na zelené louce, již v letech 2007 – 2010 byla v rámci společného projektu CorePIG vypracována studie v osmi evropských zemích k optimalizaci zdraví prasat v ekologických chovech. Data se shromažďovala z celé Evropy, praktická sledování pak probíhala v osmi spolupracujících zemích. Jednalo se zejména o ustájení, výživu a krmení, chov a zdravotní stav prasat v EZ. Byl to první svého druhu souhrnný popis ekologických prasat chovů v Evropě.

 

Řešitelé za ČR: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. – RNDr. Gudrun Illmannová, CSc. a Ing. Jitka Šilerová
a konzultant Ing. Jiří Urban (ÚKZÚZ)

Kontakty: illmannova.gudrun(et)vuzv.cz, jsilerova(et)atlas.cz, jiri.urban(et)ukzuz.cz

Řešitelský tým a další informace o projektu ZDE.

Příručka pro ekologické chovatele prasat (český překlad)

Souvisí s členy:  VÚŽV, Bioinstitut