EkoLOGICKÉ zemědělství

 

Výstavu připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci
Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství v roce 2021.

Autoři textů:
Mgr. Lucie Bošinová (Ekofarma Bošina)
Ing. Anne Dostálová (VÚŽV, v.v.i.)
Ing. Andrea Hrabalová (Bioinstitut, o.p.s.)
Ing. Dagmar Janovská, Ph.D., (VÚRV, v.v.i.)
Ing. Věra Mátlová (VÚŽV, v.v.i.)
doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D. (Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc. (VÚRV, v.v.i.)
Mgr. Pavlína Samsonová (Bioinstitut, o.p.s.)
Ing. Jan Trávníček (Czech Organics, s.r.o.)
Ing. Petr Trávníček (PRO-BIO, obchodní spol. s r.o.)
Ing. Jiří Urban (ÚKZÚZ)

Na výstavě dále spolupracovali:
Mgr. Kateřina Čapounová, Jana Jandová (NZM Praha)
Ing. Martin Hutař (PRO-BIO, obchodní spol. s r.o.)
Ing. Tomáš Klejzar, Ing. Vladimír Krtouš, Ing. Zdeněk Perlinger, (PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, z.s.)
prof. Ing. Jan Moudrý, CSc. (Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích)
Ing. Tomáš Richter (EKOVÍN o.s.)
Josef Sklenář (Biofarma Sasov)
Mgr. Tomáš Václavík (Skutečně zdravá škola, z.s.)
Ing. Jan Vopravil, Ph.D. (VÚMOP, v.v.i.)

Poděkování
Všem autorům a recenzentům textů, kteří se na výstavě podíleli.
Autorům fotografií za poskytnuté fotografie.
Martinu Karlíkovi za grafické zpracování.