Na poli

Další zdroje informací

Urban, J., Šarapatka, B. a kol. 2003:
Ekologické zemědělství – učebnice pro školy i praxi I. díl.

Praha – MŽP 2003; 280 stran, ISBN: 80-7213-274-6.
Kapitola: Polní produkce

Urban, J., Šarapatka, B. a kol. 2003:
Ekologické zemědělství – učebnice pro školy i praxi I. díl.

Praha – MŽP 2003; 280 stran, ISBN: 80-7213-274-6.
Kapitola: Regulace plevelů

Urban, J., Šarapatka, B. a kol. 2003:
Ekologické zemědělství – učebnice pro školy i praxi I. díl.

Praha – MŽP 2003; 280 stran, ISBN: 80-7213-274-6.
Kapitola: Ochrana rostlin

YouTube Bioinstitut – polní produkce, agrotechnika