Půda je živý organismus

Další zdroje informací

Vopravil, J. a kol. 2010:
Půda a její hodnocení v České republice – díl I.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v..v.i.; Praha – VÚMOP; 150 stran,
ISBN: 978-80-87361-02-3

Vopravil, J. a kol. 2011:
Půda a její hodnocení v České republice – díl II.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.; 150 stran,
ISBN: 978-80-87361-08-5

Urban, J., Šarapatka, B. a kol. 2003:
Ekologické zemědělství – učebnice pro školy i praxi I. díl.

Praha – MŽP 2003; 280 stran, ISBN: 80-7213-274-6.
Kapitola: Půda

Urban, J., Šarapatka, B. a kol. 2003:
Ekologické zemědělství – učebnice pro školy i praxi I. díl.

Praha – MŽP 2003; 280 stran, ISBN: 80-7213-274-6.
Kapitola: Výživa rostlin a hnojení

Základy půdní úrodnosti

Redukované zpracování půdy

YouTube Bioinstitut – Půda

Žížaly a jejich význam pro kvalitu půdy

Bez půdy to nepůjde. Biologické centrum AV, Ústav půdní biologie (2020)

Život je věda. Ústav půdní biologie BC AV ČR (2019)

Objevte způsob, jak uzdravit krajinu

90 argumentů pro ekologické zemědělství

Ústav půdní biologie, Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.