EU-FarmBook – propojení vědy a praxe

Platforma EU-FarmBook je připravena ukládat a sdílet materiály projektů zaměřených na praxi.

Mnoho výsledků z výzkumných a inovačních projektů neskončí v rukou praktických odborníků, kteří by je mohli efektivně využít a implementovat ve své práci. Projekt (a platforma)  EU-FarmBook si klade za cíl přispět ke změně tohoto stavu tím, že se stane hlavním úložištěm znalostí a zdrojem informací zaměřených na praxi o všech tématech souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím. Platforma byla oficiálně spuštěna 8. února 2024 a aktivně hledá příspěvky ze všech probíhajících nebo ukončených projektů EU, které mají cenné materiály ke sdílení.

IFOAM OE vyzývá všechny zainteresované: Pokud jste se nyní nebo v minulosti podíleli na výzkumných a inovačních projektech, které vyústily ve vznik materiálů užitečných pro zemědělskou praxi, neváhejte se zapojit a sdílet tyto materiály s ostatními.

Proč zvažovat nahrání výstupů vašeho projektu do EU-FarmBook? Nejen, že se jedná o cenný přínos pro rozvoj znalostí, ale také zajistíte, že vaše klíčové poznatky budou dlouhodobě dostupné, bezpečně uložené a snadno k nalezení. I když projekt EU-FarmBook končí v roce 2029, bude zabezpečeno financování platformy i po skončení projektu. EU-FarmBook je ale mnohem více než pouhé úložiště dat. Stane se živým místem pro uživatele z celé Evropy, kteří se budou aktivně zapojovat, učit a aplikovat znalosti a osvědčené postupy dostupné na platformě. Společně tak přispějeme k proměně zemědělství a lesnictví v Evropě.

Jak se zapojit? Začněte na stránce pro přispěvatele platformy EU-FarmBook, kde naleznete také užitečné video s návodem umístěným v sekci podpory. K dispozici máte i tým ambasadorů EU-FarmBook, kteří jsou připraveni vám pomoci. Pokud chcete najít ambasadora ve své oblasti, stačí se podívat na mapu ambasadorů.  23. května 2024 se také uskuteční krátká série školení, která vám poskytnou další informace a podporu.

Projekt EU-FarmBook, financovaný v rámci programu Horizon Europe, byl zahájen v srpnu 2022 a bude pokračovat až do července 2029. Jedná se o třetí a poslední projekt v sérii, která začala v lednu 2019 projektem EURAKNOS a pokračovala projektem EUREKA do roku 2022. Tento projekt se zaměřuje na vytvoření digitální platformy pro shromažďování a sdílení znalostí v oblasti zemědělství a lesnictví na všech úrovních – regionální, národní a evropské. Jeho cílem je podporovat výměnu znalostí mezi různými aktéry zemědělského a lesnického sektoru, vytvářet prostředí pro spolupráci a inovace a podporovat ekologicky, sociálně a ekonomicky udržitelné zemědělství a lesnictví.

Organizace IFOAM OE (koordinační organizace TP Organics) je partnerem projektu od jeho počátku. Realizace projektu EU-FarmBook je v rukou rozmanité skupiny partnerských organizací, včetně univerzit, výzkumných organizací, zemědělských organizací a družstev, stejně jako národních a regionálních poradenských organizací. Tito partneři se věnují zapojení členů sektorů zemědělství a lesnictví v EU, určují potřeby uživatelů platformy a zároveň navrhují a vyvíjejí potřebnou infrastrukturu databáze.

Předběžné spuštění platformy EU-FarmBook představovalo příležitost získat podrobnější informace o projektu. Účastníci se mohli dozvědět více o způsobech, jakými projekt EU-FarmBook podporuje výměnu znalostí a také o nastavení a funkcích zařízení v rámci platformy.