Zdraví půdy a globální potravinová bezpečnost

Zdraví půdy a globální potravinová bezpečnost

Dne 25. dubna 2024 platforma TP Organics uspořádala další významný krok v oblasti ekologických inovací prostřednictvím akce nazvané „Zdraví půdy a globální potravinová bezpečnost: výzkum a inovace pro produktivní a udržitelné zemědělství“. Tato akce přilákala významné řečníky a zaměřila se na klíčovou roli, kterou může výzkum a inovace hrát v budování produktivního a udržitelného potravinového systému, přičemž se dotkla i stávajících překážek a regulačních aspektů jejich zavádění. Diskutovalo se o významu strategií a investic do výzkumu a inovací pro dosažení udržitelnějšího zemědělsko-potravinářského systému.

V rámci akce se mimo jiné představily biologické vstupy pro zlepšení zdraví, úrodnosti a produktivity půdy a hledaly se alternativy k syntetickým pesticidům a hnojivům. Herman Van Mellaert z International Biocontrol Manufacturers Association hovořil o biologické ochraně rostlin a jejím významu pro udržitelné zemědělství. Lakshmi Praba Manavalan (Bill & Melinda Gates Foundation) představila biohnojiva a investice nadace v této oblasti. Stefaan De Neve (Ghent University) se podělil o nejnovější výzkumy v oblasti půdních živin a výzvy spojené s nahrazováním minerálních dusíkatých hnojiv. Dr. Raveendran Muthurajan (Agricultural Engineering College and Research Institute, Coimbatore) mluvil o překážkách v přijímání biostimulátorů.

Na závěr proběhla panelová diskuse s Klausem Berendem (Health and Food Safety, European Commission) a dalšími odborníky, kde účastníci získali další poznatky o výzvách při zavádění biologické ochrany rostlin a budoucích potřebách výzkumu pro udržitelné a produktivní zemědělsko-potravinářské systémy na úrovni EU i mezinárodně.

Cílem tohoto setkání bylo podpořit přechod na agroekologii tím, že zemědělcům poskytlo nové nástroje pro udržitelnější zemědělství.