Společná výzkumná výzva ICT-AGRI-FOOD pro rok 2024 byla oficiálně otevřena

Společná výzva pro rok 2024 je nyní otevřena a vybízí k podávání návrhů zaměřených na transformaci zemědělsko-potravinářských systémů. Cílem je podporovat zdraví planety a spotřebitelů a zlepšit situaci v potravinovém řetězci pomocí systémů založených na datech a informačních a komunikačních technologiích (ICT).

Cílem výzvy je řešit naléhavé globální problémy v zemědělských a potravinářských systémech, s důrazem na jejich roli při zmírnění klimatických změn, ztrátě biologické rozmanitosti a zajištění potravinové bezpečnosti.

Výzva poukazuje na potřebu lepšího využití datových zdrojů, vyvíjení kompatibilních nástrojů a maximalizace sdílení dat. Dále zmiňuje význam spolupráce mezi zúčastněnými stranami a zavádění inkluzivních rozhodovacích procesů, které jsou založeny na vědeckých poznatcích.

Vědecký rozsah této výzvy se zaměřuje na kolaborativní projekty v čtyřech výzkumných oblastech:

1. Nástroje umělé inteligence pro udržitelné agropotravinářské systémy

2. Post-industriální zemědělství: nejlepší znalosti a digitální technologie pro obnovu a posílení postupů regenerativního zemědělství

3. Inteligentní systémy pro rozhodování a reflexi v zemědělství

4. Otevřené téma, které umožňuje další široký výzkum v rámci stanovených kritérií

Termíny:

Předběžná registrace: 15. května 2024, 13:00 hod.

Podání kompletních návrhů: 20. června 2024, 13:00 hod. Další informace a platforma pro podání návrhů jsou dostupné na webových stránkách ICT Agrifood.