Vědecký den TP Organics na veletrhu Biofach

Během předního světového veletrhu biopotravin BIOFACH / VIVANESS 2024 se konal „Den vědy“, který byl pořádán TP Organics. Na akci byl zahájen dialog s účastníky na téma „Další kroky k udržitelným potravinovým systémům“. Tato diskuze se zaměřila na naši novou strategii pro výzkum a inovace v oblasti ekologického zemědělství a agroekologie, známou jako SRIA .

Vedoucí sekretariátu Eduardo Cuoco zahájil zasedání kongresu a představil práci TP Organics a sdělil, že hlavním úkolem TP Organics je identifikovat prioritní témata ekologického sektoru a sdělovat je tvůrcům politik, aby ekologický výzkum a inovace získaly odpovídající financování.

Stefano Orsini, manažer pro výzkum a inovace v IFOAM OE, představil projekt Horizon Europe OrganicTargets4EU, který přispívá k procesu SRIA.

Hans-Jörg Lutzeyer z Generálního ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise se připojil online, aby představil příští rámcový program EU pro výzkum a inovace, FP – 10. Výzkum a inovace jsou potřebné k zajištění alternativ k pesticidům, ale také k řešením, jak snížit byrokratickou zátěž a učinit celý zemědělsko-potravinářský systém udržitelnějším. Komise nyní připravuje pracovní program 2025 programu Horizon Europe.

V rámci Evropské komise již začala tvůrčí diskuse o FP 10–2, příštím sedmiletém programu financování výzkumu a inovací. Hans-Jörg zdůraznil, že volby do EU v roce 2024 jsou velmi důležité a rozhodnou o budoucím směřování, a to i s ohledem na FP  10–2 a vůbec celkový program Horizon Europe.

Poté Bram Moeskops, výkonný ředitel FiBL Europe, představil proces vývoje nového SRIA, oblasti 4, podle kterých bude strukturován. Následně pozval všechny účastníky, aby se také zapojili do dalších workshopů.

Během interaktivních paralelních workshopů moderátoři diskuzí nejprve nastínili společenské trendy a výzvy ve své oblasti a poté byli účastníci sami požádáni, aby určili a ohodnotili trendy a výzvy v ekologickém sektoru, které je třeba řešit výzkumem a inovacemi.

SRIA, neboli Strategický program výzkumu a inovací (Strategic Research and Innovation Agenda), je plán nebo strategie zaměřená na vývoj a podporu výzkumných a inovačních aktivit v určitém oboru nebo sektoru. Cílem takového programu je stanovit priority a směry pro výzkum a inovace, aby byly v souladu s dlouhodobými cíli a potřebami daného odvětví nebo společnosti. SRIA může zahrnovat různé oblasti, jako je technologie, zdravotnictví, zemědělství nebo ekologie a klade důraz na udržitelný rozvoj a inovativní řešení.

Program Horizon Europe FP10 (Rámcový program 10) je nadcházející výzkumný a inovační program Evropské unie, který má začít v roce 2028. V současné době je ve fázi plánování a vyjednávání, přičemž různí zainteresovaní subjekty se připravují na diskuse o jeho struktuře, zaměření a rozpočtu. Program FP10 navazuje na současný program Horizon Europe. Plánování FP10 zahrnuje zohlednění zkušeností z programů Horizon Europe a Horizon 2020. Komise shromažďuje zpětnou vazbu a analýzy, které pomohou při návrhu nového rámcového programu. Očekává se, že skupina poskytne strategická doporučení pro FP10 do října 2024. Prozatimní hodnocení programu Horizon Europe, které poskytne informace pro návrh FP10, má být zveřejněno na začátku roku 2025.

Klíčovými oblastmi debaty pro programy Horizon Europe a FP10 jsou rovnováha mezi základním a aplikovaným výzkumem, budoucnost výzkumných misí EU, opatření pro rozšíření účasti a zlepšení vědeckých kariér. Program také zaměřuje na výzvy v mezinárodní spolupráci a přenosu znalostí.

Program FP10 je pro EU klíčovým krokem v rozvoji výzkumných a inovačních schopností, řešení společenských výzev a udržení globální konkurenceschopnosti. Konečná struktura, zaměření a rozpočet programu bude určen probíhajícími diskusemi a vyjednáváními mezi členskými státy EU, výzkumnými institucemi a dalšími zúčastněnými subjekty.