Infoservis z TP Organics září 2021

Nové výzvy programu Horizon Europe a jak na ně, výzkumná agenda v oblasti EZ, pozvánky na semináře a konference, mnoho dalšího!

TP Organics k dokumentu uvádí: „Evropská komise by měla vyčlenit významnou část rozpočtu pro klastr 6 (Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí) na potřeby výzkumu v ekologickém zemědělství. Navrhujeme celkový rozpočet ve výši nejméně 120 milionů EUR na konkrétní výzvy v oblasti EZ v průběhu sedmi let trvání programu Horizont Evropa. Vzhledem k tomu, že v prvním kole byly vyhlášeny pouze tři takové výzvy specifické pro EZ, měl by být do druhého kola (2023/24) zahrnut větší počet témat pro EZ, včetně těch, která nebyla v prvním kole využita, aby bylo možné dosáhnout cílů strategie F2F a Akčního plánu pro EZ.“

 

 

Jedná se o jedinečnou příležitost k setkání se členy TP Organics, navázání kontaktů s odborníky i zástupci EU, jakož i k diskusi a výměně zkušeností s partnery projektů RELACS a Organic-PLUS. Zaregistrujte se do 28. listopadu zde. Více o programu zde.

 

Poslední zmíněný projekt je jedním ze dvou pilotních projektů „Agroekologických živých laboratoří a výzkumných infrastruktur“, které ověřují možnosti využití tohoto konceptu Evropských partnerství v rámci Horizontu Evropa (druhým je AE4EU).

Další akce v kalendáři:

Představení výsledků 12 projektů spolufinancovaných v rámci sítě ERA-NETs SUSFOOD2, jejichž cílem je zlepšit udržitelnou produkci a spotřebu potravin. Cílem semináře je dále prohloubení spolupráce mezi stávajícím i novými aktéry.

Mezinárodní sdružení Agroecology Europe (AEEU) podporující zavádění agroekologie pořádá po úspěšných ročnících v letech 2017 a 2019 třetí fórum s cílem sdílení zkušeností.

 

Více informací a zpráv najdete ve zpravodaji TP Organics (září 2021), zde.