Infoservis z IFOAM EU a TP Organics leden 2021

Odklad účinnosti nařízení o ekologické produkci, 1 mld. EUR do vědy pro naplnění cílů European Green Deal, vyjednávání SZP a další v infoservisu z IFOAM a TP Organics.

1) Účinnost nového nařízení (EU) 2018/848 o ekologické produkci se s definitivní platností odsunulo na 1.1.2022. Přestože původně mělo vstoupit v účinnost již k 1. lednu letošního roku, všechny tři instituce EU stihly v závěru minulého roku potvrdit očekávaný odklad, který byl způsoben průtahy ve vyjednávání druhotné legislativy. Momentálně jsou schváleny pouze dva delegované předpisy a stále zbývá 15 – 18 dojednat během tohoto roku. Ambicí Evropské Komise je mít shodu na zbývajících do 1. dubna 2021.

2) Evropská Komise zveřejnila v rámci výzkumného programu Horizon 2020 výzvu „Green Deal“ s alokací 1 mld. EUR.

3) Velmi turbulentní byl závěr minulého roku z pohledu vyjednávání nové Společné zemědělské politiky EU. Z pohledu evropského sektoru ekologického zemědělství selhali evropští zákonodárci, když do návrhu SZP nedoporučili vložit přímé odkazy na cíle European Green Deal, Strategii Farm to fork a Biodiversity. Přes mírné zazelenání SZP nebudou pravděpodobně naplněny očekávání evropské veřejnosti, která si SZP platí. Mezi drobná vítězství hlasování Evropského parlamentu patří například povinnost členských států začlenit do národních strategických plánů SZP analýzu sektoru ekologického zemědělství a stanovit cíle pro navýšení plochy obhospodařovávané ekologicky. Osud celého dokumentu je nyní ve fázi Trialogu, kdy se všechny tři evropské instituce snaží najít kompromisní znění. Předpokládá se minimálně dvouleté přechodné období, než nová SZP EU nabyde účinnosti.

4)  IFOAM Organics Europe zveřejnil pro své členy databázi argumentů pro ekologické zemědělství coby součástí řešení klimatické krize a potravinové bezpečnosti. Jde o robustní argumentační základnu s dostatkem odkazů na odborné studie, infografiky a dalších podkladových materiálů. V blízké době budou dokončeny obdobné databáze řešící problematiku GMO a Společnou zemědělskou politiku

5) Ústředním tématem letošního ročníku on-line TP Organics Innovation Days byla letos ekologická osiva. Veškeré prezentace a záznamy z konference jsou dostupné zde.