www.ctpez.czČlánkyČlánkyaktuality z IFOAM › Infoservis z IFOAM

Infoservis z IFOAM

21.7.16  |    

foto
Žhavé letní novinky z dění nejen v EU: Co (ne)přineslo nizozemské předsednictví a jak naváží Slováci? Zveřejnění dobrovolných zásad udržitelného hospodaření s půdou z pera FAO doporučuje EZ. Společná zemědělská politika EU se míjí slibovaným účinkem, sděluje FiBL. Cíl pro ČR snížit emise ze zemědělství o 14 % do roku 2030. 25 000 EUR za dobrý nápad. Brexit a důsledky pro EZ v EU. A nejen to!

1) IFOAM – Organics International publikoval výroční zprávu za rok 2015, která shrnuje jeho aktivity. Krom jiného se věnuje se především strategii Organic 3.0

2) V Evropském Parlamentu se 21.6. uskutečnilo jednání zemědělského výboru, na něž Martin Häusling, zpravodaj pro návrh nového nařízení o ekologické produkci, informoval o průběhu Trialogu. Videozáznam s českým překladem je dostupný zde.

3) Skončilo holandské předsednictví (videozáznam závěrečné řeči o návrhu nařízení zde), které si dalo za cíl vyjednat v rámci Trialogu finální podobu nového nařízení o ekologické produkci a začalo slovenské předsednictví, které má za cíl totéž. Na klíčových částech dokumentu (limity reziduí, četnost kontrol a import) stále nepanuje shoda mezi všemi třemi institucemi (Evropská Komise, Evropský Parlament, Evropská Rada). Další jednání k Trialogu proběhnou až koncem září a lze tedy předpokládat, že agendu po Slovácích převezmou Malťané.

4) V polské Lodži se 7.-9.10.2016 uskuteční devátý ročník mezinárodního veletrhu zaměřeného na biopotraviny a přírodní potraviny zaměřeného na producenty, distributory a velkoobchodníky.

5) FAO a Global Soil Partnership Plenary Assembly publikovali „Dobrovolné zásady pro udržitelné hospodaření s půdou“. Na jejich tvorbě se významnou měrou podílel IFOAM – Organics International. Ekologické zemědělství je explicitně jmenováno jako udržitelný způsob zacházení s půdou.

6) IFOAM – Organics International zveřejnil výzvu k zapojení se do Inovační komise, která by zkoumala a posuzovala nové nápady, technologie, jejich interakce ve vztahu k sektoru EZ. Více informací zde.

7) IFOAM EU kritizuje formu současné Společné zemědělské politiky 2014 – 2020, která navzdory ujištěním stále podporuje především produkci bez ohledu na udržitelnost, resp. veřejné statky. To potvrzuje i studie švýcarského výzkumného ústavu FiBL.

8) Červencový Newsletter IFOAM EU reaguje na Brexit, shrnuje problematiku vyjednávání kolem glykofosfátů, přináší novinky z vyjednávání Trialogu, ale i mnohé další.

9) Evropská Komise zveřejnila cíle pro snížení emisí skleníkových plynů z oblastí, které nepodléhají tzv. emisnímu výměnnému systému (Emmision Trading Systeme), tedy i zemědělství. Cílem je dosáhnout do roku 2030 30% snížení emisí ze zemědělství EU oproti roku 2005, přičemž pro každý členský stát je cíl stanoven různě vysoko. Cíl ČR patří v evropském průměru spíše k méně ambiciózním 14 %. Nařízení je k dispozici zde.

10) IFOAM – Organics International a Rapunzel vyhlašuje pátý ročník soutěže inovačních nápadů, projektů nebo jednotlivců, které významně posouvají naší společnost k lepšímu životnímu prostředí, ekonomice a sociálním vazbám. Zajímavá je i finanční odměna pro vítěze ve výši 25 000 EUR. Uzávěrka přihlášek je do konce září. Více informací zde.

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect