www.ctpez.czVýzkum a inovace › Demonstrační farmy

Demonstrační farmy

Projekt demostračních farem je dotačním programem Ministerstva zemědělství na pomoc zemědělským subjektům, které formou názorných praktických ukázek ucelených postupů prezentují udržitelné způsoby hospodaření a ochrany půdy. Cílem podpory činností Demonstračních farem je posílení systému předávání znalostí v zemědělství, šíření inovativních a účinných řešení v definované oblasti. Program se zaměřuje zejména na oblast péče o půdu, s důrazem na podporu prezentace postupů a technologií snižujících vodní a větrnou erozi, nadměrné utužování půdy, postupů přispívajících k zadržování vody v krajině nebo prezentujících mitigační a adaptační opatření ve vztahu ke změně klimatu. 

© 2012 - ČTPEZ - Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství

Sídlem ČTPEZ je sídlo koordinátora: Bioinstitut o.p.s., Ondřejova 13, 779 00 Olomouc, e-mail: info@ctpez.cz
Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect